นโยบายการค้าและความเป็นส่วนตัว

MARAH 5G เราคือ ผู้นำสินค้าจากร้าน MARAH กระเป๋าหนังแท้ สินค้า otop ของราชบุรี มาจำหน่ายผ่านช่องทาง online เท่านั้น โดยใช้ชื่อ MARAH5G

โดยได้จัดทำเว็บไซต์ https://marah5g.com ซึ่งมี กระเป๋าหนังแท้ กระเป๋าแฮนด์เมด มาจำหน่ายในราคาไม่แพง เหมือนได้ไปซื้อที่หน้า Shop MARAH ด้วยตนเอง แถมยังได้รับการรับประกันคุณภาพสินค้า และการบริการทางด้านการขายเช่นเดียวกับซื้อหน้าร้าน

การที่เข้าใช้บริการในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงข้อกำหนดตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้ ดังนั้นกรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียด เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้เราจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของทางเรา

โดยทาง marah5g มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือดัดแปลง ข้อตกลงเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

MARAH5G สามารถทำการขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิก หรือในกรณีที่คุณได้ทำรายการสั่งซื้อ โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกอย่าง เพื่อสะดวกในการขนส่งและติดต่อ

เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะปกป้องข้อมุลที่ระบุไว้ เราต้องการให้คุณมั่นใจได้ว่า เราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ขายหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากการลงทะเบียนของคุณ ให้กับบุคคลภายนอก โดยที่ปราศจากการยินยอมจากผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีถูกบังคับตามหมายศาลหรือตามกฏหมาย

เราจะใช้ คุกกี้ เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณที่ได้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ เพื่อจัดหาโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจและกิจกรรมของคุณ

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื้อหาและรูปภาพ ไฟล์ ต่าง ๆ รวมถึงส่วนประกอบที่อยู่ในเว็บไซต์ https://marah5g.com ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

ห้ามไม่ให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือทำการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่แจ้งให้เราทราบ  หากมีการละเมิดเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายดังกล่าวโดยทันที

นโยบายการคืนเงิน/การเปลี่ยนสินค้า/การรับประกัน

– หากในกรณีทางเว็บไซต์ ได้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียด โดยยึดจากคำสั่งการสั่งซื้อล่าสุด เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า โดยมีระยะเวลาภายใน 1-3 วันทำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

– กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบก่อนที่จะทำการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

-สินค้าเรารับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน หากลูกค้าไม่พอใจสินค้าและมีความประสงค์จะขอคืนเงิน สามารถทำได้ โดยแจ้งความประสงค์มาทางช่องทางการติดต่อของเรา โดยทำการแจ้งสาเหตุ

พร้อมกับถ่ายรูปสินค้าในกรณีที่ต้องการคืนสินค้า แจ้งเลขออเดอร์สินค้า เพื่อให้ทางเว็บไซต์ได้ตรวจสอบข้อมูล และหลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบสินค้า และโอนเงินคืนให้ภายใน 3 วันทำการ  ***  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าและคืนเงินในกรณีที่ใช้งานไปแล้ว

-หากในกรณีสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากทางผู้ผลิต โดยที่ไม่ได้เกิดจากผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะ รับผิดชอบในการซ่อมหรือเปลี่ยนใบใหม่ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ่อมหรือเปลี่ยนใบใหม่ ในกรณีที่ลูกค้าทำเสียหายจากความประมาท หรือจงใจให้สินค้าเสียหาย